ARCH 460 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kentsel Koruma Politikaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 460
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Kentsel Koruma kavramıyla eski ve yeni kent dokusunun bir arada varolmasının koşullarına ilişkin güncel politikaların ve pratiklerin değerlendirilmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Günümüz koruma politikalarını etkileyen etkenleri tanımlayabileceklerdir
  • Nesne boyutundan, şehir ölçeğine kadar koruma politikalarının kökenlerini tanımlayıp tartışabileceklerdir
  • Türkiye’de ve dünyada koruma politikalarını ve otoritelerini tanımlayıp kritik edebileceklerdir
  • Koruma politikalarını proje ve alanlara uygulayabileceklerdir
  • Farklı ölçeklerde bilgisayar uygulamalarını yapabileceklerdir
Ders Tanımı Koruma kavramı ve kentsel dokunun özelliklerini yitirmeden yaşatılması

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Kentsel koruma nedir Ödev 1
3 Kültürel Mirasın korunması Ödev 1’in gözden geçirilmesi
4 Kentsel doku Ödev 1’in Teslimi
5 Yapıların yenilenmesi Ödev 2
6 Tarihi yapılara yeni işlev kazandırılması Ödev 2’nin Teslimi
7 Kentsel dönüşüm Proje Teslimi 1
8 Ara Sınav-1 Ödev 3
9 Koruma olgusunun ekonomik değeri Ödev 3’ün teslimi/
10 Koruma olgusunun sosyal değeri Ödev 4
11 Koruma olgusunun kültürel yapı ile ilişkisi Ödev 4’ün teslimi
12 Koruma planlaması ilkeleri Ödev 5
13 Koruma planlaması kriterleri Ödev 5’ün teslimi
14 Öğrenci Sunumları Proje Teslimi 2
15 Öğrenci Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller Stipe, Robert E. 2003. A Richer Heritage. Chapel Hill: University of North Carolina Press. Blake, J. 2008. On Defining the Cultural Heritage. International and Comparative Law Quarterly. Cambridge University Press. Koolhaas, R. Preservation is Overtaking Us. Future Anterior. Volume 1, Number 2, Fall 2004. Tankut, G. 2003. Dogal ve Tarihi Çevrenin Korunması: Sorunlar ve Olası Çözümler. Bilim ve Ütopya. The Venice Charter: International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites 1964 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 1983

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
23
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
20
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
5
5
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
4
4
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Final Sınavı
0
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.