ARCH 470 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimaride Restorasyon ve Konservasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 470
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders mimari restorasyon ve konservasyon kavramlarini tanıtarak korumacı yaklaşımı incelenen örneklerle birlikte öğrencilere aşılamayı hedefler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirebilecek
 • Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretebilecek
 • Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirebilecek
 • Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunabilecek
 • Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alabilecek
 • Restorasyon uygulama sürecini analiz edebilecek
 • Tescilli eserlerin restorasyon projelerini diğer mimari uygulamalardan ayırt edebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders mimarlığın alanlarından biri olan restorasyon kavramını tanımlayarak korumacılık bilinci ve ilkelerini tanımlamayı hedefler. Mimari restorasyonla ilgili bu derste rölöve alımı, çizim teknikleri, restitüsyon projesini oluşturmak için yapıyı okumak ve dönemlemek adına araştırma yöntemleri, restorasyon projesi önerilirken tasarımda dikkat edilmesi gereken noktalar (korunacak kısımların belirlenmesi, yeni fonksiyondaki ekler), bu projelere dayanan analizlerin açıklaması (malzeme, dönemleme, bozulma-müdahale, güvenilirlik analizleri), proje sonrasında uygulanacak prosedür ve uygulama da dahil olmak üzere bu aşamaların örnekler üzerinde incelenmesi dersin konuları arasındadır ve piyasada yapılanların aynısını öğrenci projesinde elde etmeyi hedefler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Restorasyona giriş ve konularının tanıtımı; Korumacılık- mimari mirasın korunmasındaki tüzük ve ilkeler Genel Tanımlar; Koruma planları kavramlarının tanıtılması ve Geleneksel yapılarda kullanılan malzeme ve tekniklerin araştırılması Okumalar/Tartisma/ Calisma Formu ICOMOS Turkey Architectural Heritage Conservation Charter
2 Yapının genel analizi; yapım tekniği, malzeme ve yapısal anlamda değerlendirilmesi ve tescilli yapı projeleri çizim evreleri; Arazi ölçümlerinin dijital ortamına aktarılması, çizim teknikleri Okumalar/Tartisma/ Calisma Formu Cristina Gonzalez-Longo, Beyond Built Heritage Documentation: digital applications needs for research and conservation (Presentation given at the DEDICATE final seminar ,University of Glasgow, 21st October 2013), s:20-25
3 Rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri Geleneksel yapılarda karşılaşılan bozulma türleri Okumalar/Tartisma/ Calisma Formu International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (The Venice Charter) / 1964
4 Arkeolojik alanlar ve tarihi binaların analizleri Sokak sağlıklaştırma projeleri ve örnekleri Ödev
5 Sunum yapılacak yapı/yapıların değerlendirilmesi (video-görsel veri ve projelerle incelenmesi), Ödev
6 Analizler- Rölöve bazlı; malzeme, bozulma ve dönemleme analizleri Okumalar/Tartisma/ Calisma Formu Aylin Orbasli, Architectural Conservation: Principles and Practice (Malden, MA : Blackwell Science, 2008) Causes of decay - s: 112-120
7 Analizler- Restitüsyon ve Restorasyon Bazlı; güvenilirlik ve müdahale analizleri Sunum kritikleri Okumalar/Tartisma/ Calisma Formu John H. Stubbs & Emily G. Makaš, Architectural Conservation in Europe and the Americas (New Jersey, John Wiley&Sons, 2011) Chapter 22; Turkey – s:358-371
8 Ülkemizde ve çeşitli ülkelerde restore edilmiş anıtsal mimari örnekleri ve tasarım eğilimlerinin incelenmesi - Sunum kritikleri Çalıştay
9 Ülkemizde ve çeşitli ülkelerde restore edilmiş anıtsal mimari örnekleri ve tasarım eğilimlerinin incelenmesi Ödev
10 Sunum- ara teslim Ödev
11 Proje ve analizlerin tamamlanması sonrası süreçler; diğer mühendislik gruplarının projeleri ve prosedürler - Çalıştay Çalıştay
12 Dönem tekrarı ve sunum son kritikler-1.kısım
13 Dönem tekrarı ve sunum son kritikler-2.kısım
14 Öğrenci sunumları Sunum
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Proje Teslimi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller
 • ICOMOS, Venice Charter
 • Ernest Burden, Illustrated Dictionary of Architectural Preservation (New York : McGraw-Hill, c2004.)
 • Bernard M. Feilden, Conservation of historic buildings (Oxford ; Burlington, MA : Architectural Press, 2003)
 • Sherban Cantacuzino, Re-architecture: old buildings/new uses (Abbeville Press, 1989)
 • Aylin Orbasli, Architectural Conservation: Principles and Practice (Malden, MA : Blackwell Science, 2008)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Portfolyo
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
2
20
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
11
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
2
4
Portfolyo
0
Ödev
4
2
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
2
1
2
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.