ARCH 472 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimarlıkta İleri Araştırma ve Akademik Yazı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 472
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Mimarlık alanında yazma ve araştırma stratejilerini geliştirmek, kaynakların eleştirel değerlendirmesini yapabilmek ve yapılan araştırmayı akademik birmakaleye dönüştürebilmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Lisans düzeyinde akademik bir makaleyi tamamlamak için gerekli araştırma disiplinini kazanabilecektir.
 • Mimarlığın uygulamaya dönük ve kuramsal boyutlarının ilişkisini kavrayabilecektir.
 • Lisans düzeyinde akademik bir makaleyi konu belirleme ve çerçeveleme yetisini kazanabilecektir.
 • Seçilen bir konuyu araştırma bağlamında strüktüre etme yetisini kazanabilecektir
 • Araştırma konusunun gerektirdiği araştırma metotlarınıuygulama yetisini kazanabilecektir.
 • Bireysel eleştiriler ışığında bağımsız araştırma tasarım yetisini kazanabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders öğrencilerin mimari araştırma prensipleri ile aşina olmalarınıvemimari akademik yazım ve araştırma metodolojisi üzerine bilgi birikimlerini arttırmayı amaçlar. Ders yapısıseçili bir konu üzerine bir akademik makale yazım süreci üzerine kuruludur. Bu süreç araştırma probleminin tanımındanakademik yazının tamamlanmasına kadar hem öğrenci hemdedanışmanıtarafından yürütülür. Final ürünün kendisi kadar araştırma stratejilerinin oluşturulması, kaynak ve bulgulara dair eleştirel bir anlayışın geliştirilmesi, doğru araştırma tekniklerinin seçilmesi ve etik kurallara uyulmasıda önemlidir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Tanıtım
2 Mimari Araştırma Nedir? Ödev 1: Makale 1 ve 2 için yazılıdeğerlendirme (Öğrenciler tarafındanseçilen mimari araştırma ile ilgili makaleler)
3 Akademik Yazım ve Atıf Çalıştayı Okuma 3: Groat, Linda, Architectural research methods (New York: John Wiley, 2002)
4 Kaynakça ve Literatür taraması Ödev 2: Kaynakçanın hazırlanmas
5 Bir Araştırma Deneyimi Okuma 4: Murray, Rowena, Howtowrite a thesis (Columbus: Open University Press, 2002).
6 Araştırma Metotları Ödev 3: Açıklamalı Kaynakçanın Hazırlanmas
7 Bilgi Toplama Metotları Okuma 5: Denzin, N andY. Lincoln, Handbookof Qualitative Research (London: Sage, 2000)
8 Bilgi Analiz Metotları Ödev 4: Çalışma Dosyasının doldurulması
9 Bir Yazıya Başlamak: Yapıveİçerik | Bir Araştırma Deneyimi Ödev 5: 1. Taslak Hazırlığı
10 Ön Araştırmanın sunulması Ödev 6: Araştırma Sunumu
11 Bir Araştırma Deneyimi Okuma 6: Öğrenci tarafındanseçilecek
12 Yazım/Atıf stilini planlamak Okuma 7: Öğrenci tarafındanseçilecek
13 Bir Araştırma Deneyimi Ödev 7: İkinci Taslak
14 Taslaklar üzerine tartışma & Genel değerlendirme
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Teslim Makalenin Teslimi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Önerilen okumalar: 

 • Groat, Linda, Architectural research methods (New York: John Wiley, 2002).
 • Denzin, N and Y. Lincoln, Handbook of Qualitative Research (London: Sage, 2000).
 • Murray, Rowena, How to write a thesis (Columbus: Open University Press, 2002).
 • Blaxter, L., Hughes, C., Tight, M.Howto write a thesis (Columbus: Open University Press, 2002).
 • Borden, I and Ray, K.R. (2006) The Dissertation: An Architecture Student's Handbook

Online Kaynaklar:

 • ss.ieu.edu.tr/downloads/thesis.pdf (IEU thesis guidelines) .
 • www.fiu.edu/~readg/Courses/HowtoWriteaResearchPaper.htm (specific toarchitecture papers) . https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/717/01/ .
 • www.dartmouth.edu/~writing/materials/student/ac_paper/what.shtml .
 • writing-program.uchicago.edu/resources/collegewriting .
 • www.plagiarism.org

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
10
Proje
1
35
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
10
20
Proje
1
27
27
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.