ARCH 480 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kentsel Tasarım İlkeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 480
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı kensel tasarımı mimarlık ve kentsel planlama disiplinleri arasında aracılık eden bir uygulama olarak kavramsallaştırmak ve tanımlamakır. Kentsel tasarımı şehirlerdeki küresel etkilerin makro seviyesi ve yerel topluluklara dayanan insiyatifler arasında inceleyecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kentsel tasarım ve korumanın fiziksel ve sosyal boyutlarını dair bir anlayış ifade edebilecektir.
  • Kenstsel dönüşümde planlamanın rolünü tanımlayabilecektir.
  • Kentsel tasarımın bazı ufuk açıcı açılarını uygulayabilecektir.
  • Kentsel yenilemede topluluk paydaşlarının rolünü tanımlayabilecektir.
  • Kentsel karakter değerlendirmesi çalışma bilgisini verilen bir örnek çalışmasına uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kentsel tasarım çıktılarının 8 gizli prensibi etrafında yapılandırılmıştır. 1. Öğretim üyesi tarafından hazırlanan bir dizi sunum, 2. Öğrenci sunumları ve 3. İzmir merkezli bir kentsel tasarım projesi temelinde üçlü bir yapıya sahiptir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Tüm okumalar haftalık olarak paylaşılacaktır.
2 Büyük Resim
3 Arazi Gezisi - şehri okumak - projenın tanımlanması
4 Prensip 1 - Karakter (1)
5 Prensip 1 - Karakter (2)
6 Prensip 2- Devamlılık, Bağlantı ve Çevreleme
7 Prensip 3- Kamusal Alanın Kalitesi
8 Öğrenci Sunumları (1)
9 Öğrenci Sunumları (2)
10 Prensip 4 & 5 - Hareket Kolaylığı ve Okunabilirlik
11 Prensip 6- Uyarlanabilirlik ve Esneklik
12 Prensip 7- Çeşitlilik
13 Prensip 8- Topluluk
14 Kentsel Gelecek
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

İlgili metinler haftalık olarak paylaşılacaktır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Carmona, Tiesdell et al (2010), Public Places, Urban Spaces, Routledge, UK

Dovey, K (2016) Urban Design Thinking, A conceptual toolkit, Bloomsbury, UK 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
10
Portfolyo
0
Ödev
1
23
23
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
17
17
Proje
1
22
22
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.