ARCH 495 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mimari Pratiğinde Etik ve Sosyal Sorumluluk
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 495
Güz
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencileri Etik alanındaki genel konularla tanıştırır ve mimarlar için Mesleki Etik ile ilgili özel hususlar ve bunun mekanların tasarımına nasıl yansıdığı konusunda eğitir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Etik değerlerin yapılı ve doğal çevrenin tasarımını nasıl etkilediğini ifade edebilecektir.
 • Başlangıçtan bitişe kadar mimarların tanımladığı çalışma aşamalarında etik ilkeleri uygulayabilecektir.
 • Çağdaş mimari tasarımda yeni paradigmalar yaratmayı amaçlayan güncel uygulamaları inceleyebilecektir.
 • Mimarın mesleki davranış kurallarını ve ilgilerini tartışabilecektir.
 • Yakında girecekleri meslekte kendi etik konum ve hedeflerini belirleyebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, gruplar halinde tamamlanacak olan mesleki etik uygulama raporuna dahil edilecek olan ve yukarıda listelenen öğrenme çıktıları etrafında yapılandırılmıştır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders Tanıtımı
2 Etik ve Ekoloji Anlatım, video, tartışma ve okuma
3 Mimari Pratikte Etik 1 Anlatım, video, tartışma ve okuma
4 Mimari Pratikte Etik 1 Anlatım, video, tartışma ve okuma
5 Mimari Pratikte Etik 2 Anlatım, video, tartışma ve okuma
6 Mimari Pratikte Etik 3 Anlatım, video, tartışma ve okuma
7 Ara Sınav Öğrenci sunumları
8 İşverene Karşı Yükümlülükler Anlatım, video, tartışma ve okuma
9 Kamuya Karşı Yükümlülükler Anlatım, video, tartışma ve okuma
10 Mesleğe Karşı Yükümlülükler Anlatım, video, tartışma ve okuma
11 Sanat ve Mimarlığa Karşı Yükümlülükler Anlatım, video, tartışma ve okuma
12 Çevreye Karşı Yükümlülükler Anlatım, video, tartışma ve okuma
13 Etik Uygulama Öğrenci sunumları
14 Etik Uygulama Öğrenci sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Referans kaynaklar Blackboard üzerinden haftalık olarak paylaşılacaktır.

Önerilen Okumalar/Materyaller
 • Spector, Tom. The ethical architect the dilemma of contemporary practice. New York: Princeton Architectural Press, 2001. Print.
 • Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford University, n.d. Web. 18 June 2017.
 • AIANational. "Code of Ethics and Professional Conduct." AIA Code of Ethics (2007): 308-12. AIA Code of Ethics. American Institute of Architects, 28 Feb. 2017. Web. 18 June 2017. 
 • Cobb, Henry, "Ethics and Architecture" in GSD News(Cambridge: Harvard University, Fall 1995). 
 • Ethics: From Building to Architecture. Perf. Henry Cobb. AIA National, n.d. Web.  
 • Design like You Give a Damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises. London: Thames and Hudson, 2006. Print.
 • Taylor and Levine (2012) Prospects for an Ethics of Architecture, Taylor and Francis

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
60
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
10
20
Proje
1
36
36
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.