ARCH 498 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bitirme Projesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 498
Bahar
1
8
5
10

Ön-Koşul(lar)
  FFD 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ARCH 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ARCH 202 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ARCH 201 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve FFD 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ARCH 401 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ARCH 302 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Mimarlık öğrencilerinin tasarım eğitimini mesleki standartlar seviyesinde tamamlamak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Eğitimi süresince edindiği bilgiyi, becerilerini ve deneyimini kullanacaktır.
  • Projesini tasarım felsefesinin/teorisinin çağdaş mimarlık söylemi içerisinde geliştirebilecektir.
  • Proje alanının ve çevresinin tarihsel, politik, sosyo-ekonomik ve hukuksal durumunu da içeren kompleks bağlamsal verilerle bir mimari proje tasarlayabilecektir.
  • Projeyi ifade eden metinin karmaşık gereksinimlerinin analizinden üretilmiş bir tasarım gösterebilecektir.(strüktür, malzeme, form, program vb.)
  • Mimari tasarımında güncel teori kapsamında çağdaş tasarım araçları ve yöntem bilgisini uygulamasından edindiği becerileri sergileyebilecektir.
  • Meslek alanında yeni mezun mimar seviyesinde yeterlilik gereksinimlerini yerine getirebilecektir.
  • Eleştirel bağımsız bir tasarım düşüncesi oluşturabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında, mimarlık öğrencileri önceki yıllarda edinilen bütün mimarlık araçlarını güncel mimarlık söylemi içinde yer alan kendi içinde tutarlı bir bitirme projesinde biraraya getirirler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş / Araştırma & Analiz
2 Araştırma & Analiz Mimari Çizim ve Model Yapımı
3 Araştırma & Analiz Mimari Çizim ve Model Yapımı
4 Konsept Tasarım Mimari Çizim ve Model Yapımı
5 Konsept Tasarım Mimari Çizim ve Model Yapımı
6 Konsept Tasarım Mimari Çizim ve Model Yapımı
7 Proje Sunum ve Değerlendirme
8 Dönem Tasarım Projesi Mimari Çizim ve Model Yapımı
9 Dönem Tasarım Projesi Mimari Çizim ve Model Yapımı
10 Dönem Tasarım Projesi Mimari Çizim ve Model Yapımı
11 Dönem Tasarım Projesi Mimari Çizim ve Model Yapımı
12 Dönem Tasarım Projesi Mimari Çizim ve Model Yapımı
13 Ön-Final jüri değerlendirmesi
14 Proje Sunumları Mimari Çizim ve Model Yapımı
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı Sunumlar ve ders anlatımı seçilen proje arazisine gore planlanmaktadır.
Önerilen Okumalar/Materyaller Davet edilen uzmanlar ve içerikle ilgili taraflar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
8
128
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
75
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
0
Portfolyo
0
Ödev
1
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
45
45
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
18
36
Final Sınavı
0
    Toplam
300

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.