ENG 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kariyer gelişimi için İngilizce
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ENG 410
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
  4. Sınıf olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru & Cevap
Canlandırma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, iş başvuru sürecinin tüm aşamalarını simüle ederek öğrencilerimizi profesyonel yaşamlarına başlamaya hazırlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • pozisyonun kendileri için doğru olup olmadığını belirlemek için iş ilanlarında bulunan tipik bilgileri analiz edebilir
  • kişiselleştirilmiş bir CV yazabilir
  • iş başvuru formlarında talep edilen bilgi türü hakkında genel bilgi sergileyebilir
  • bir ön yazı mektubunun bölümleri ve içeriği hakkında genel bilgi sergileyebilir
  • bir iş görüşmesi sırasında çeşitli görüşme stratejilerini etkili bir şekilde kullanabilir
  • profesyonel takip e-postalarının içeriği ve tarzı hakkında genel bilgi sergileyebilir
  • kabul etme, reddetme ve anlaşma dahil olmak üzere iş tekliflerinin ve reddinin nasıl ele alınacağına dair temel bir anlayış sergileyebilir
  • iş başvuru süreciyle ilgili çeşitli bağlamlarda profesyonel terminolojiyi kullanabilir
Ders Tanımı Bu ders, öğrencileri mesleki yaşamlarına başladıklarında ihtiyaç duyacakları gerekli bilgi ve becerilerle donatmak için tasarlanmıştır. Bu ders, iş fırsatları bulma, özgeçmişler, iş başvuru formları, ön yazı mektupları, iş görüşmeleri ve takibi ve bunların yanı sıra iş teklifleri alma ve reddeilme gibi konular dahil iş başvurusu sürecinin tüm aşamalarını simüle eder

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ünitesi: “Get an Idea”: Bir Başarı Hikayesi - başarının iç / dış faktörleri -Derse Giriş -Austin Ömürlü, H. (2019). Atlas: Putting your career on the map. (A. Yürekli, Ed.). Izmir: Izmir University of Economics. Sayfa: 1-6
2 Ünite 1: “Get to Know Yourself”: SİZİ Araştırmak -kişilik, beceriler, SWOT analizi Austin Ömürlü, H. (2019). Atlas: Putting your career on the map. (A. Yürekli, Ed.). Izmir: Izmir University of Economics. Sayfa: 7-15
3 Ünite 2: “Get Inside”: İş Arama -iş ilanları, soğuk çağrı Proje Austin Ömürlü, H. (2019). Atlas: Putting your career on the map. (A. Yürekli, Ed.). Izmir: Izmir University of Economics. Sayfa: 16-24
4 Ünite 2: “Get Inside”: İş Arama -ağ oluşturma, örgütsel kültür Austin Ömürlü, H. (2019). Atlas: Putting your career on the map. (A. Yürekli, Ed.). Izmir: Izmir University of Economics. Sayfa: 25-39
5 Ünite 3: “Get Ready”: Belgeleri Hazırlama -CV’ler Austin Ömürlü, H. (2019). Atlas: Putting your career on the map. (A. Yürekli, Ed.). Izmir: Izmir University of Economics. Sayfa: 40-52
6 Ünite 3: “Get Ready”: Belgeleri Hazırlama -CV’ler Ödev Austin Ömürlü, H. (2019). Atlas: Putting your career on the map. (A. Yürekli, Ed.). Izmir: Izmir University of Economics. Sayfa: 53-56
7 Ünite 3: “Get Ready”: Belgeleri Hazırlama -ön yazı mektupları ,iş başvuru formları Austin Ömürlü, H. (2019). Atlas: Putting your career on the map. (A. Yürekli, Ed.). Izmir: Izmir University of Economics. Sayfa: 57-60, 62-72
8 Ünite 4 Get Ahead: Prepping for a Job Ünite 4: “Get Ahead”: İş Görüşmesine Hazırlanma -görüşme türleri, görüşme aşamaları, sohbet, kişisel/araştırma/davranışsal sorular Sunum/Jüri Austin Ömürlü, H. (2019). Atlas: Putting your career on the map. (A. Yürekli, Ed.). Izmir: Izmir University of Economics. Sayfa: 73, 75-91
9 Ünite 4: “Get Ahead”: İş Görüşmesine Hazırlanma -vaka/stratejik sorular,ilk izlenimler ve vücut dili Austin Ömürlü, H. (2019). Atlas: Putting your career on the map. (A. Yürekli, Ed.). Izmir: Izmir University of Economics. Sayfa: 89-99, 102-103
10 Ünite 4: “Get Ahead”: İş Görüşmesine Hazırlanma -CV’ler hakkında sorular, iş görüşmesi pratiği Austin Ömürlü, H. (2019). Atlas: Putting your career on the map. (A. Yürekli, Ed.). Izmir: Izmir University of Economics. Sayfa: 101, 104
11 Konu tekrarı + ara sınav (iş görüşmesi)
12 Ünite 5: “Get a Response”: Takip -profesyonel e-posta ana hatları, takip e-postaları Austin Ömürlü, H. (2019). Atlas: Putting your career on the map. (A. Yürekli, Ed.). Izmir: Izmir University of Economics. Sayfa: 105-112
13 Ünite 6: “Get What You Want”: İş teklifleri ve reddedilmeleri idare etme -bir iş teklifini kabul etme/reddetme/anlaşma, maaş görüşmeleri, reddedilmeyle başa çıkma Austin Ömürlü, H. (2019). Atlas: Putting your career on the map. (A. Yürekli, Ed.). Izmir: Izmir University of Economics. Sayfa: 113-126
14 Dönemin gözden geçirilmesi -
15 -
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Austin Ömürlü, H. (2019). Atlas: Putting your career on the map. (A. Yürekli, Ed.). Izmir: Izmir University of Economics.

Önerilen Okumalar/Materyaller

www.mynextmove.org

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
-
-
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
1
-
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
-
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
0
Portfolyo
0
Ödev
1
7
7
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
6
Proje
1
7
7
Seminer/Çalıştay
1
-
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
9
9
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
115

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.