FFD 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 104
Bahar
2
2
3
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Farklı ortamlarda sunum tekniklerini tanıtmak; hem elle hem de bilgisayar desteğiyle çizerek fikirleri ifade etme becerisini geliştirmek ve her iki ortamın birlikteliğini vurgulamak; birinci dönem edinilen çizim dağarcığını geliştirmek; etkili stüdyo çalışma alışkanlıkları geliştirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sayısal geometrileri farklı çizim ortamlarında kullanabilecektir.
  • Üç boyutlu çizim becerilerini geliştirebilecektir.
  • İki boyutlu çizim geliştirebilecektir.
  • Mesleğin temel çizim konvansiyonlarını tartışabilecektir.
  • Farklı ortamlarda sunum tekniklerini kullanabilecektir.
Ders Tanımı Ders iki ve üç boyutlu grafikler için gerekli teknikler konusunda bilgi vermeyi amaçlar ve CAD (Computer Aided Design) gibi sanal teknolojiler kullanarak bu tekniklerin uygulamalarına vurgu yapar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 ARCH & ID: Giriş+ 3D Mobil Modelleme /// IAED: Giriş ARCH & ID: 3D mobil uygulama ile 3D modelleme (ex.SDF 3d) /// IAED: Bir CAD programı ile aşina olmak
2 ARCH & ID: 3D Modeli Geliştirmek /// IAED: Plan I ARCH & ID: Rhino /// IAED: Ölçek, çizgi kalınlığı, çizgi tipi, duvar tipi, merkez çizgi, tarama, etiketler, tefriş (bloklar), boyutlandırma, antet
3 ARCH & ID: 3D Modelleme /// IAED: Plan II ARCH & ID: Rhino /// IAED: verili malzeme listesinden malzeme spesifikasyonu, pencere ve duvar tipleri/spesifikasyon, merdivenler, katlar
4 ARCH & ID: 3DModel (10X10) Baskı /// IAED: Kesit I ARCH & ID: Rhino/ 3D Baskı /// IAED: Bir objenin kesiti ve çizim dili
5 ARCH & ID: Parametrik Modeleme /// IAED: Kesit II ARCH & ID: Parametrik; Rhino/Grasshopper /// IAED: Bir mimari objenin kesiti ve ilhili sunum tenikleri
6 ARCH & ID: Parametrik Modeleme /// IAED: Plan ve Kesit Revizyonu ARCH & ID: Parametrik; Rhino/Grasshopper /// IAED: Plan ve Kesit çizim dilinin revizyonu
7 ARCH & ID: SINAV 1 /// IAED: SINAV 1 ARCH & ID: Parametrik; Rhino/Grasshopper /// IAED: SINAV 1
8 ARCH & ID: Teknik çizim /// IAED: Görünüş ARCH & ID: Rhino/Grasshopper /// IAED: Mimari görünüş sunum teknikleri
9 ARCH & ID: CAD+Blog /// IAED: Semboller ARCH & ID: CAD TUTORIALS: https://www.autodesk.com.sg/campaigns/autocad-tutorials Ching, Francis D. K. Architecture: Form, Space, and Order. Ching, Francis /// IAED: CAD’de kullanılan 2D sembol ve işaretler
10 ARCH & ID: CAD /// IAED: Elektrik şemaları ARCH & ID: CAD+Blog TUTORIALS: https://www.autodesk.com.sg/campaigns/autocad-tutorials /// IAED: Elektrik Düzeni ve Semboller
11 ARCH & ID: CAD /// IAED: Tavan Planı ARCH & ID: CAD TUTORIALS: https://www.autodesk.com.sg/campaigns/autocad-tutorials /// IAED: Tavan planı sunum tekniklerine giriş
12 SINAV 2 ARCH & ID: CAD
13 ARCH & ID: Sunum /// IAED: Çizim düzeni ARCH & ID: Post-Prodüksiyon Adobe Illustrator TUTORIALS /// IAED: Mimari sunumlarda çizim düzeni
14 ARCH & ID: Sunum /// IAED: Peyzaj ARCH & ID: Post-Prodüksiyon Adobe Illustrator TUTORIALS /// IAED: Peyzaj Sembolleri ve sunum tenikleri
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Dönemin değerlendirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Ching, F. D. K. (2007). Architecture: Form, space, & order. Hoboken, N. J: John Wiley & Sons.  ISBN: 978-0471752165

Ching, F. D. K. (2009). Architectural graphics. Hoboken, N.J: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0470399118

Rhinoceros TUTORIALS: https://www.rhino3d.com/tutorials

AutoCAD TUTORIALS: https://www.autodesk.com.sg/campaigns/autocad-tutorials

Adobe Illustrator TUTORIALS: https://helpx.adobe.com/illustrator/tutorials.html

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Portfolyo
Ödev
1
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
4
8
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
8
8
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.