FFD 111 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çizim ve Reprezantasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 111
Güz
0
4
2
4

Dersin Amacı Bu ders temel çizim tekniklerini tanıtır ve öğrencilerin gözlemleme ve temel çizim becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Serbest el teknik çizim metodu kullanılarak algısal ve kavramsal çizimler üzerinde durulur.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gerçek ya da sanal durumları resmetmek üzere çizim tekniklerini öğrenmek.
  • Obje ve mekânların iki ve üç boyutlu düzlemlerde nasıl göründüğünü doğru bir şekilde iletmek.
  • Tasarım fikirlerini çizim yoluyla ifade etme yeteneğini geliştirmek.
  • Temel bir çizim dili ve bireysel çalışma üzerine konuşabilme yeteneğini geliştirmek.
  • Etkili stüdyo alışkanlıklarını (dakiklik, zaman yönetimi, düzenli teslim, sınıfa donanımlı gelme, uygun stüdyo davranışı, stüdyoyu temiz tutma, grup halinde çalışma) geliştirmek.
Ders Tanımı Üç boyutlu uzay ve nesne algısını yansıtan çizim ve renklendirme teknikleriyle hem düşsel hem de gerçek, serbest el reprezentasyon teknikleri konusunda bilgi verilir. Karışık sunum ve renklendirme teknikleri ile kavramsal ve sunuma yönelik çizim uygulamaları da gerçekleştirilir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Mimik ve Kontur Çizimi (Alıştırma 1) Sunum ve sınıf alıştırması
2 Doluluk-Boşluk Kontur Çizimi, Yüzey Çizimi, Gölgeleme ve Doku (Alıştırma 2) Sunum ve sınıf alıştırması
3 Malzeme, Gölgeleme ve Doku (Alıştırma 3) Sunum ve sınıf alıştırması
4 ARA SINAV 1
5 Ortografik Çizim 1 (Alıştırma 4) Sunum ve sınıf alıştırması
6 Section çizimlerinden türetilen Plan Oblik Çizim (Alıştırma 5) Sunum ve sınıf alıştırması
7 Ortografik Çizim 2 (Alıştırma 6) Sunum ve sınıf alıştırması
8 Paraline Çizim; İzometrik Çizim (30/30) 1 (Alıştırma 7) Sunum ve sınıf alıştırması
9 Paraline Çizim; İzometrik Çizim (30/30) 2 (Alıştırma 8) Sunum ve sınıf alıştırması
10 ARA SINAV 2 -
11 Lineer Perspektif 1 - Tek Kaçışlı (Alıştırma 9) Sunum ve sınıf alıştırması
12 Lineer Perspektif 2 - Çift Kaçışlı (Alıştırma 10) Sunum ve sınıf alıştırması
13 Lineer Perspektif 3 (Alıştırma 11) Sunum ve sınıf alıştırması
14 Dönemin gözden geçirilmesi Sınıf alıştırması
15 -
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Ching, F. D. K. Architectural Graphics. John Wiley & Sons: NY, 2003. ISBN-13: 978-0470399118, ISBN-10: 9780470399118

Önerilen Okumalar/Materyaller

-  Ching, F. D. K. Design Drawing. John Wiley & Sons: NY, 1998, ISBN-13: 978-0470533697, ISBN-10: 0470533692

-  Ching, F. D. K. Architectural Graphics. John Wiley & Sons: NY, 2003. ISBN-13: 978-0470399118, ISBN-10: 9780470399118

-  Powell, D. Presentation Techniques: A Guide to Drawing and Presenting Ideas, MacDonald Illustrated, London, 2002, ISBN-10: 9780316912433, ISBN-13: 978-0316912433

  • Laseau, P. Graphic Thinking for Architects and Designers. John Wiley & Sons, NY, 2001. ISBN-10: 0471352926, ISBN-13: 978-0471352921
  • Laseau, P. Freehand Sketching: An Introduction, NY, Norton, 2004. ISBN-13: 978-0393731125, ISBN-10: 9780393731125
  • Lin. M. W. Drawing and Designing with Confidence: A Step-By-Step Guide. John Wiley & Sons: NY, 1993. ISBN-13: 978-0471283904, ISBN-10: 9780471283904

-  Betti, C. Sale, T. Drawing- A Contemporary Approach. Thomson Learning, 1997. ISBN: 0030703395.

Box, Richard. Basic Drawing Techniques, Tunbridge Wells: Search Press, 2000. ISBN-10: 9781844488902, ISBN-13: 978-1844488902

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
0
Portfolyo
0
Ödev
1
30
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
4
8
Final Sınavı
1
4
4
    Toplam
106

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.