FFD 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Destekli Mimari Grafikler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 201
Güz
0
4
2
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Mimarlık ve içmimarlık öğrencilerine grafik teknik ve konvansiyonların ileri bilgisini vermek; iki boyutlu bilgisayar destekli çizim becerilerini geliştirmek ve CAD yardımıyla üç boyutlu modellemeyi tanıtmak; render programlarının temel araçlarını tanıtmak verender almanın temel becerilerini vermek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, mimari ve iç mimari teknik çizim konvansiyonlarını kullanarak bilgisayar destekli çizim yöntemiyle mimari ve içmimari çizimler geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, bilgisayar destekli çizim yöntemiyle, çeşitli bilgisayar programlarının yardımıyla üç boyutlu modelleme geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, üç boyutlu modellemeyi render alarak gösterebilecektir.
Ders Tanımı Ders iki ve üç boyutlu mimari grafikler için gerekli teknikler konusunda bilgi vermeyi amaçlar ve CAD (Computer Aided Design) gibi sanal teknolojiler kullanarak bu tekniklerin uygulamalarına vurgu yapar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 ARCH: Modelleme - - - IAED: Giriş Birinci ödev için ders notları ve CAD öğreticileri
2 ARCH: Modelleme, Dijital geometriye giriş - - - IAED: Tekrar: Mimari çizim ve konvansiyonları, AutoCAD 2D Birinci ödev için ders notları ve CAD öğreticileri - - - 2D Mimari çizim ve konvansiyonlarının tekrarı - - - Birinci ödev için ders notları ve CAD öğreticileri
3 ARCH: Görsel programlama araçları, 3D Modelleme - - - IAED: Mimari çizim ve konvansiyonları, AutoCAD 2D İkinci ödev için ders notları ve CAD öğreticileri - - - Birinci ödev için ders notları ve CAD öğreticileri
4 ARCH: Görsel programlama araçları, 3D Modelleme - - - IAED: Mimari çizim ve konvansiyonları, AutoCAD 2D İkinci ödev için ders notları ve CAD öğreticileri - - - Birinci ödev için ders notları ve CAD öğreticileri
5 ARCH: Görsel programlama araçları - - - IAED: Mimari çizim ve konvansiyonları, AutoCAD 2D İkinci ödev için ders notları ve CAD öğreticileri - - - Birinci ödev için ders notları ve CAD öğreticileri
6 ARCH: Quiz 1 - - - IAED: Mimari çizim ve konvansiyonları, AutoCAD 2D Birinci ödev için ders notları ve CAD öğreticileri
7 ARCH: Mimari konvansiyonlar - - - IAED: Quiz 1 (2D) Üçüncü ödev için ders notları ve öğreticiler
8 ARCH: Mimari Konvansiyonlar - - - IAED: Temel 3D modellemeye Giriş, Konu anlatımı: 3DS Max (Yazılım seçimi öğrencinin sorumluluğunda olmak üzere) Üçüncü ödev için ders notları ve öğreticiler - - - İkinci ödev için ders notları ve öğreticiler
9 ARCH: Mimari Konvansiyonlar - - - IAED: 3D Modelleme Üçüncü ödev için ders notları ve CAD öğreticileri - - - İkinci ödev için ders notları ve öğreticiler
10 ARCH: Quiz 2 - - - IAED: 3D Modelleme İkinci ödev için ders notları ve öğreticiler
11 ARCH: BIM araçlarına giriş, 3D Modelleme, Render ve çıktı alma - - - IAED: Quiz 2 (3D) Dördüncü ödev için ders notları ve ArchiCad öğreticileri
12 ARCH: BIM araçlarına giriş - - - IAED: Render, V-ray ve/veya Lumion Dördüncü ödev için ders notları ve Revit öğreticileri - - - Üçüncü ödev için ders notları ve öğreticiler
13 ARCH: Render - - - IAED: Tekrar (Render) Beşinci ödev için ders notları ve CAD öğreticileri - - - Üçüncü ödev için ders notları ve öğreticiler
14 ARCH: Sunum becerileri, Temsil - - - IAED: Sunum becerileri, Temsil, Photoshop Altıncı ödev için ders notları ve CAD öğreticileri - - - Dördüncü ödev için ders notları ve öğreticiler
15 Genel değerlendirme Dönem değerlendirmesi
16 FİNAL PROJESİ Portfolyo Teslimi

 

Ders Kitabı Yukarıda listelenen kitaplar, dersin web sayfasındaki sunumlar ve eğitseller
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Portfolyo
Ödev
5
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
9
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
4
8
Portfolyo
0
Ödev
5
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
24
24
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
148

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

X
3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

X
9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.