GEHU 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türk Mutfak Kültürü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEHU 207
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin Anadolu tarih mirası etkisinde Türk yemek kültürünü tarihsel, arkeolojik ve somut olmayan kültürel miras bağlamında öğrenmelerini, akademik ve profesyonel yaşamlarında uygulamalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gıdanın iktisadi, toplumsal ve kültürel boyutlarını tanımlayabilecektir.
  • Türk Mutfağı'nın tarihi gelişimini açıklayabilecektir.
  • Türk Mutfağı’nı iktisadi, toplumsal ve kültürel açılardan inceleyebilecektir.
  • Türk Mutfağı'nın karmaşık yapısı tanımlayabilecektir.
  • Küreselleşen gıda olgusunu tartışabilecektir.
  • Küreselleşen dünyada farklı gıda sistemlerinin oluşumlarını değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı Tarihsel, ekonomik, siyasal ve toplumsal dinamiklerden etkilenerek bir sentez mutfağı kimliği kazanan Türk mutfağı üzerine aldıkları bu ders, öğrencilerin kültürel farkındalık ve profesyonel vizyonlarını geliştirir; mesleki platformlarda uzmanlık bilgilerini daha bilinçli ve daha donanımlı şekilde ortaya koymalarına zemin hazırlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Anadolu’da Paleolitik, Neolitik ve Tunç Çağı Mutfakları Homeros, Odysseia, Azra Erhat-A.Kadir (çev.), Dünya Klasikleri, Can Sanat Yayınları, 2008 Graff, S. R. (2020). Archaeology of Cuisine and Cooking. Annual Review of Anthropology, 49(1)
3 Anadolu’da Arkaik, Hellenistik ve Roma Dönem Mutfak Kültürü Dalby A.-Graigner S. Antik Çağ Yemekleri ve Yemek Kültürü, Homer Kitabevi, 2001 Kimberly B. Flint-Hamilton, “Legumes in Ancient Greece and Rome: Food, Medicine, or Poison?”, Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens, Vol. 68, No.3 (Jul. - Sep., 1999), pp. 371-385, American School of Classical Studies at Athens, Wim Van Neer a,b, *, S. Thomas First archaeozoological evidence for haimation, the ‘invisible’ garum Parker Journal of Archaeological Science 35 (2008)
4 Bizans Mutfak Kültürü Andrew Dalby. Tastes of Byzantium: The Cuisine of a Legendary Empire. I. B. Tauris, London, 2010. Feast Fast or Famine, Food and Drink in Byzantium, Mayer W. and Trzcionka (eds.), 2017, Brill
5 İslamiyet Öncesi ve İslamiyet Döneminde Orta Asya Türk Devletlerinde Mutfak Kültürü Sami Kılıç Ali Albayrak İslamiyetten Önce Türklerde Yiyecek Ve İçecekler Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume 7/2 Spring 2012, P.707-716 Ankara Güler, S. (2010). “Türk Mutfak Kültürü ve Yeme İçme Alışkanlıkları”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26, s.26-63. Yemek Kitabı Tarih-Halkbilimi-Edebiyat M. Sabri Koz (der.), 2008 Üstün, Y., 2009, Eski Bir Türk İçeceği: Kımız (Koumiss) . Türklük Bilimi Araştırmaları , (26) , 247-255.
6 Türklerin Anadolu’ya Girişi -Selçuklu ve Beylikler Döneminde Mutfak Kültürü Akin, G., Özkoçak, V., Gültekin T., 2017, Geçmişten Günümüze Geleneksel Anadolu Mutfak Kültürünün Gelişimi, Geçmişten Günümüze Geleneksel Anadolu Mutfak Kültürünün Gelişimi Konferans Sunumu.
7 Osmanlı Dönemi Mutfak Kültürü “Ottoman Palace Cuisine of the Classical Period” (eds.) Özge Samancı, Arif Bilgin, inside Turkish Cuisine, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2008 s. 71-91. Arif Bilgin Saraydan Düğüne Fatih Dönemi Sofraları, Fatih Sultan Mehmed Han ve Dönemi, Dr. Ayşe Bilge Zafer (ed.), Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, 2016.Işın P.M., 2014 Bountiful Empire, A History of Ottoman Cuisine
8 Ara Sınav
9 Osmanlı Dönemi Mutfak Kültürü Özge Samancı Geç Dönem Osmanlı Saray Mutfak Kültüründe Ziyafetler Ve Yemekler Osmanlı’da Mimari, Sanat Ve Yemek Kültürü Editörler: Mükerrem Bedizel Zülfkar-Aydın & Ravza Aydın, Osmanlı’da Mimari, Sanat Ve Yemek Kültürü Editörler: Mükerrem Bedizel Zülfkar-Aydın & Ravza Aydın, 2018
10 Cumhuriyet Dönemi Mutfak Kültürü https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/post-war_economies_turkey Özge Samancı Images, perceptions and authenticity in Ottoman-Turkish cuisine, in Food Heritage and Nationalism in Europe, Ilaria Porciani (ed.),2019, Routledge Publication, Part II, 155-171. Güler, S. (2010). “Türk Mutfak Kültürü ve Yeme İçme Alışkanlıkları”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26, s.26-63.
11 11 Türk Mutfak Kültürü ve Yeni Akımlar - I Defne Karaosmanoğlu, “Surviving the Global Market”, Food, Culture & Society, Vol. 10 , Iss. 3, 2007, 425-448. Yemek Kitabı Tarih-Halkbilimi-Edebiyat M. Sabri Koz (der.), 2008
12 Sunum
13 Sunum
14 Sunum
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Linda Civitello, Cuisine and Culture: A History of Food and People, 3rd edition, Wiley Publishers, 2011.

Önerilen Okumalar/Materyaller

G., Kut, T. (2015). Melceü’t Tabbahin Aşçıların Sığınağı. Yazar Mehmet Kamil. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, Pasifik Ofset.

Akin, G., Özkoçak, V., Gültekin T., 2017, Geçmişten Günümüze Geleneksel Anadolu Mutfak Kültürünün Gelişimi, Geçmişten Günümüze Geleneksel Anadolu Mutfak Kültürünün Gelişimi Konferans Sunumu

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
7
7
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.